COP waarde

De COP waarde van een warmtepomp is een bijzonder belangrijke indicator. Wat houdt het nu precies in?

Coefficient of Performance

COP staat voor Coefficient of Performance (Engels dus zonder trema’s). De COP is een belangrijk kengetal voor het rendement van airconditioners, warmtepompen e.d. De COP of COP-waarde geeft de verhouding aan tussen de verkregen bruikbare warmte (of koeling) en de aandrijfenergie. Anders gezegd: de verhouding tussen de uiteindelijk verkregen warmte (of koeling) en wat je er in stopt aan elektriciteit. De “gratis” gebruikte energie is omgevingswarmte, warm (of koud) grondwater e.d. (bron)

Eenvoudiger gezegd geeft het de waarde aan hoe effectief een warmtepomp is. Is deze opgave betrouwbaar? Ja en nee!

Een fabrikant geeft uiteraard de waarde aan die zo hoog mogelijk ligt. Immers, hoe hoger de COP, des te beter de prestatie. Zie hier een tabel van een Inverter warmtepomp.

werkelijke-cop-waarde-warmtepomp